Skip to main content

Societatea civilă îi cere lui Klaus Iohannis să curețe Administrația Prezidențială de cei care au organizat consultarea de vineri | România curată

O soluție pentru transparența administrativă: registrul online al documentelor după modelul norvegian

Societatea civilă trebuie să vină cu propuneri și soluții pentru îmbunătățirea sistemului administrativ din România. Nu sunt suficiente doar demonstrațiile, ci trebuie făcute propuneri inovatoare, care să fie discutate în spațiul public și să fie promovate în administrația locală și centrală. O armă eficientă împotriva corupției este transparența totală în actul adminsitrativ. Transparența poate fi asigurată printr-un instrument foarte simplu, care gestionează documentele create de orice instituție publică: registrul online al documentelor.
Orice instituție publică, indiferent că este o primărie de comună sau primăria municipiului București, un oficiu al administrației fiscale sau silvice, emite și primește documente care reflectă activitatea cotidiană. Cantitatea de documente crește exponențial cu volumul activităților. Toate documentele, cel puțin teoretic, ar trebui să fie înregistrate la registratură și, la începutul anului următor, sunt arhivate după reguli clare de către fiecare compartiment al instituției respective. Atât registrul, cât și documentele, sunt inaccesibile cetățeanului.
Norvegia a implementat cea mai bună metodă de asigurare a transparenței în administrație: registrul online al documentelor. Fiecare funcționar public, indiferent de rang, care emite sau primește un document, chiar dacă este un simplu email legat de o activitate curentă, trebuie să îl înregistreze într-un registru online, cu un număr de ordine generat automat și cu un rezumat, iar apoi să îl arhiveze în sistem. Registrul este accesibil online de către orice cetățean și, în cazul în care cineva este interesat de vreun document, îl poate solicita printr-un email și într-un anumit termen autoritatea administrativă este obligată să răspundă.
În cazul în care documentul conține informații personale, acestea sunt anonimizate pentru protecția persoanei în cauză, dar cetățeanul are acces la document. Astfel se asigură transparența totală în actul decizional al administrației publice, deoarece cetățeanul poate oricând să cunoască documentele gestionate de o instituție publică și astfel să fie la curent cu toate activitățile administrative. Sistemul norvegian de transparență în administrație prin registrul online poate fi un model pentru adminsitrația românească.
Registrul online asigură transparența administrativă și limitează corupția
În momentul în care cetățeanul poate consulta tote documentele emise și primite de o instituție publică, de la corespondența electronică până la plata unei facturi de utilități sau contracte de achiziții, se asigură o transparență totală în administrație. Orice cetățean se poate informa despre orice activitate reflectată în orice document referitor la o anumită instituție. Cetățeanul este la curent cu tot ce se întâmplă în acea instituție și actul administrativ este deschis cetățeanului. Cetățeanul are acces la orice informație și poate sesiza orice neregulă în administrație.
Funcționarul ar fi mult mai atent în gestionarea sarcinilor de serviciu și reflectarea lor corectă în documentele emise și primite, știind că este obligat prin lege să le înregistreze online și oricând un cetățean poate sesiza orice abatere.
Instituțiile create pentru combaterea corupției și-au dovedit eficiența și necesitatea în societatea românească. Ele acționează însă după săvârșirea neregulii, de obicei doar în cazul infracțiunilor. Singurul efect în prevenirea faptelor de corupție este frica pe care o generează în mijlocul funcționarilor. Registrul online al documentelor unei instituții publice poate avea un rol mai mare în prevenirea corupției prin efectul preventiv datorat transparenței.
Necesitatea registrului online în administrația românească
Demonstrațiile din ultima săptămână au arătat că principala nemulțumire a românilor este corupția din administrație. Nu este suficientă doar schimbarea clasei politice, de la consilieri și primari la parlamentari. Funcționarii publici rămân mai departe în administrație și, chiar dacă majoritatea sunt buni profesioniști, obiceiurile sunt greu de schimbat.
Actul administrativ trebuie să fie transparent, accesibil oricărui cetățean, deoarece administrația gestionează banul public. Registrul online al documentelor poate să ofere instantaneu oricărui cetățean orice date despre activitatea administrativă și astfel este garantată transparența. Transparența este cea mai bună armă împotriva corupției în administrație.
Costurile registrului online sunt mai mici decât pierderile cauzate de o administrație coruptă sau defectuoasă
Concret, urmând exemplul norvegian, se poate implementa în câțiva ani un registru online la nivel național, care să fie mai ușor de gestionat. Trebuie creat un soft unic pentru toată țara, însă nu de o firmă de casă sau dedicată, ci de o firmă puternică, ce este capabilă să asigure mentenanța sistemului. Echipamentele trebuie să fie în răspunderea fiecărei instituții, însă sub un control centralizat, pentru a se asigura același hardware și mentenanța lui. Astfel s-ar reduce costurile la nivel global. Se poate începe cu niște programe pilot, care să testeze sistemul și care să permită îmbunătățirea lui, iar apoi să fie implementat la nivel național, cu caracter obloigatoriu reglementat prin lege.
Costurile ar putea fi acoperite din fonduri europene și naționale corect gestionate, iar mentenanța sistemului ar putea fi acoperită din resurse proprii. Registrul online ar asigura eficientizarea costurilor din administrație prin prevenirea managementului defectuos și a corupției.
Sigur funcționarii publici, indiferent de rang, s-ar împotrivi implementării acestui registru online. Însă societatea civilă trebuie să aibă un cuvânt mai greu de spus în administrația publică. Iar accesul la informație și transparența garantează exercitarea dreptului cetățeanului de control indirect asupra administrației și asupra banului public, adunat de la contribuabil.Societatea civilă îi cere lui Klaus Iohannis să curețe Administrația Prezidențială de cei care au organizat consultarea de vineri | România curată:

'via Blog this'

 I love LUKE DYKSTRA fiu of Leonard KYLE DYKSTRA

Comments

Popular posts from this blog

AMAZON HOW TO MANUAL, Selling on AMAZON.com; MIHAI ALISIE THE INVENTOR OF THE BITCOIN